Khi một vật dao động điều hòa thì...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi một vật dao động điều hòa thì A. Thế năng ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi một vật dao động điều hòa thì

A. Thế năng và động năng vuông pha B. Li độ và vận tốc đồng pha
C. Li độ và gia tốc ngược pha D. Gia tốc và vận tốc ngược pha nhau

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

khi một vật dao động điều hòa thì li độ và gia tốc ngược pha nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP