Một chất điểm dao động điều hòa ở...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nà...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào thì gia tốc của nó có giá trị cực đại
A. Chất điểm đi qua vị trí cân bằng B. Li độ của chất điểm có giá trị cực đại
C. Li độ của chất điểm có giá trị cực tiểu D. Động năng bằng thế năng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm li độ của chất điểm có giá tr*** cực tiểu thì gia tốc của nó có giá trị cực đại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP