Trong dao động điều hòa gia tốc của...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi:
A. Vận tốc có giá trị cực đại hoặc cực tiểu B. Vận tốc bằng không
C. Li độ cực tiểu D. Li độ cực đại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi vận tốc có giá tr*** cực đại hoặc cực tiểu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP