Chọn câu đúng khi nói về vận tốc...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc tro...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa?
A. Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại
B. Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc bằng không
C. Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại
D. Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

ở v*** trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP