Sóng dọc A chỉ truyền được trong chất...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Sóng dọc A. chỉ truyền được trong chất r...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Sóng dọc
A. chỉ truyền được trong chất rắn.
B. là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường luôn hướng theo phương thẳng đứng.
C. không truyền được trong chất rắn.‘
D. Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

sóng dọc truyền được trong chất rắn, lỏng và khí ( môi trường vật chất). trừ môi trường chân không.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP