Phát biểu nào sau đây không đúng khi...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa của chất điểm ?
A. Biên độ dao động của chất điểm là đại lượng không đổi
B. Động năng của chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian
C. Tốc độ của chất điểm tỷ lệ với li độ của nó
D. Độ lớn của hợp lực tác dụng vào chất điểm tỷ lệ thuận với li độ của chất điểm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

tốc độ của chất điểm không tỷ lệ với li độ của nó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP