Khi nói về sự phản xạ của sóng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên v...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. B. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.
C. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. D. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

tần số của sóng phản xạ luôn bằng tần số của sóng tới
vì vật cản cố đ***nh nên sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. còn nếu vật cản tự do thì sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP