Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động th...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos(ωt). Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng
A. một số lẻ lần nửa bước sóng.
B. một số lẻ lần bước sóng.
C. một số nguyên lần nửa bước sóng.
D. một số nguyên lần bước sóng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

do 2 nguồn cùng pha nên tại điểm cực đại thì d1 – d2 = kλ, k là số nguyên nên d đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP