Sóng dọc truyền được trong các môi trường...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Sóng dọc truyền được trong các môi trườn...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Sóng dọc truyền được trong các môi trường
A. rắn, lỏng và chân không. B. khí, rắn và chân không.
C. rắn, lỏng và khí. D. rắn và trên bề mặt chất lỏng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

sóng dọc có bản chất là sóng cơ nên chỉ truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP