Chọn câu đúng: Trong hiện tượng sóng dừng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn câu đúng: Trong hiện tượng sóng dừn...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn câu đúng: Trong hiện tượng sóng dừng.
A. mọi điểm trên dây đều dao động cùng pha.
B. Các điểm bụng đều dao động cùng biên độ và cùng pha.
C. các điểm bụng dao động với cùng biên độ như nhau.
D. Có sự lan truyền dao dao đông nhưng không truyền năng lượng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

các điểm bụng dao động với biên độ cực đại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP