Khi nói về sóng cơ phát biểu nào...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đâ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.
B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là
sóng dọc.
C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi
là sóng ngang.
D. Tại một điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi
trường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

theo đ***nh nghĩa : bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha nhau. vậy a cho ngược pha nên sai. các nhận xét khác đều đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP