Chọn câu sai về sự phản xạ sóng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Chọn câu sai về sự phản xạ sóng. A. Tại ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chọn câu sai về sự phản xạ sóng.
A. Tại điểm phản xạ sóng tới và sóng phản xạ có thể cùng pha.
B. Tại điểm phản xạ sóng tới và sóng phản xạ có thể ngược pha.
C. Có thể coi biên độ sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ là trái dấu.
D. Sóng tới và sóng phản xạ trên sợi dây đàn hồi truyền ngược chiều nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

nếu đầu tự do: sóng phản xạ và sóng tới cùng pha
nếu đầu cố đ***nh: sóng phản xạ vá sóng tới ngược pha biên độ sóng không đổi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP