Cảm giác về độ to của âm A...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Cảm giác về độ to của âm A. Tỉ lệ với tầ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Cảm giác về độ to của âm
A. Tỉ lệ với tần số của âm
B. Biến đổi như logarit thập phân của cường độ âm
C. Tỉ lệ với năng lượng âm
D. Tỉ lệ với cường độ âm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

cảm giác về độ to của âm biến đổi ***ogarit thập phân của cường độ âm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP