Trong mạch dao động LC lí tưởng đang...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong mạch dao động LC lí tưởn...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và
cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn cùng pha nhau. B. với cùng biên độ.
C. luôn ngược pha nhau. D. với cùng tần số.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

biến thiên cùng tần số là đúng, vì biểu thức của chúng là đạo hàm của nhau!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP