Một sóng cơ truyền qua một môi trường...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ truyền qua một môi trường vậ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ truyền qua một môi trường vật chất. Kết luận nào sau đây là sai?
A. Vận tốc dao động của các phần tử môi trường bằng tốc độ truyền sóng
B. Trong không khí, các phần tử khí dao động theo phương truyền sóng
C. Trên mặt nước, các phần tử nước dao động theo phương vuông góc với mặt nước
D. Các phần tử môi trường dao động khi có sóng truyền qua

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

vận tốc dao động của các phần tử môi trường không bằng tốc độ truyền sóng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP