Chọn một câu đúng khi nói về máy...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Chọn một câu đúng khi nói về máy p...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Chọn một câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản:
A. Sóng mang là sóng điện từ có biên độ lớn do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra.
B. Micro là dụng cụ làm tăng cường độ của sóng âm, làm ta nghe rõ hơn.
C. Trước khi truyền đến anten phát cần phải khuếch đại sóng âm tần.
D. Biến điệu biên độ là làm cho biên độ của sóng cao tần biến đổi với tần số bằng tần số của sóng âm tần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d nhận xét các đáp án
a.sai,vì sóng mang là sóng điện từ có biên độ nhỏ do máy phát dao động điện từ duy trì tạo ra.
b.sai, vì micro là dụng cụ chuyển sóng âm thành sóng âm tần
c.sai ,vì trước khi truyền đến anten phát cần khuyech đại sóng vô tuyến
d.đúng ,vì biến điệu biên độ là làm cho biên độ của sóng cáo tần biến đổi với tần số bằng tần số của sóng âm tần.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP