Sóng nào sau đây không phải sóng điện...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Sóng nào sau đây không phải sóng đ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Sóng nào sau đây không phải sóng điện từ?
A. Ánh sáng phát ra từ ngọn nến đang cháy.
B. Sóng của đài phát thanh ( sóng radio )
C. Sóng của đài truyền hình ( sóng ti vi )
D. Sóng điện thoại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

nhận xét các đáp án:
a.sai ,vì ánh sáng nhìn thấy được ckhông phải là sóng điện từ
b. sóng của đài phát thanh (sóng radio)phải là sóng điện từ
c.sóng của đài truyền hình (sóng ti vi )là sóng vô tuyên nên nó là sóng điện từ
d. sóng điện thoại cũng là một loại sóng điện từ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP