Mạch chọn sóng dùng để thu các sóng...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Mạch chọn sóng dùng để thu các són...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Mạch chọn sóng dùng để thu các sóng dài có cấu tạo gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Để mạch có thể thu được các sóng trung ta cần phải:
A. tăng điện dung của tụ điện C.
B. Mắc nối tiếp thêm một tụ điện khác với tụ điện có sẵn trong mạch.
C. Mắc nối tiếp thêm một cuộn cảm khác với cuộn cảm có sẵn trong mạch.
D. Mắc song song thêm một tụ điện khác với tụ điện có sẵn trong mạch.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b để từ thu được sóng dài ta thu sóng trung =>
1. tổng điện dung sau phải nhỏ hơn tổng điện dung trước => mắc nối tiếp c
2. tổng cảm kháng sau phải nhỏ hơn cảm kháng trước => mắc song song l
3. đống thời 1 và 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP