Phát biểu nào sau đây là sai khi...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Phát biểu nào sau đây là sai khi n...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong
mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?A. Khi năng lượng điện trường giảm thì năng lượng từ trường tăng.
B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng tổng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng
lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
C. Năng lượng từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.
D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện trong mạch.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên với tần số gấp 2 lần của mạch dao động

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP