Phát biểu nào sau đây là không đúng?...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Phát biểu nào sau đây là không đún...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Điện từ trường biển thiên theo thời gian lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Đó là sóng điện từ.
B. Sóng điện từ lan truyền với vận tốc rất lớn. Trong chân không, vận tốc đó bằng 3.10 8 m/s.
C. Sóng điện từ mang năng lượng. Bước sóng càng nhỏ thì năng lượng của sóng điện từ càng lớn.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì điện trường biến thiên và từ
trường biến thiên dao động cùng phương và cùng vuông góc với phương truyền sóng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

sóng điện từ là một loại sóng tạo từ hai sóng sóng điện e và sóng từ b vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP