Khi nói về sóng ngắn phát biểu nào...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nà...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li.
B. Sóng ngắn không truyền được trong chân không.
C. Sóng ngắn phản xạ tốt trên mặt đất.
D. Sóng ngắn có mang năng lượng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

sóng ngắn là sóng điện từ có bước sóng nhỏ nên sóng ngắn vẫn truyền được trong chân không

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP