Sóng điện từ là quá trình lan truyền...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Sóng điện từ là quá trình lan truy...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về
quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. Tại một điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.
B. Tại một điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.
C. Vecto cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d
a. sai vì tại một điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động cùng pha.
b. sai vì tương tự a
c. vecto cường độ điện trường và cảm ứng từ vuông góc với nhau
d. đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP