Khi một mạch dao động lí tưởng gồm...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Khi một mạch dao động lí tưởng (gồ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì
A. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại thì năng lượng từ trường của mạch bằng không.
B. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.
C. ở mọi thời điểm trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.
D. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : a

trong mạch dao động lc lí tưởng ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch đạt cực đại, năng lượng từ trường của mạch bằng không.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP