Khi nói về dao động điện từ trong...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Khi nói về dao động điện từ trong ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Năng lượng điện từ trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Điện tích của một bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : b

năng lượng điện từ trong mạch lc lí tưởng không đổi theo thời gian. vậy phát biểu b là sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP