Sóng điện từ A là sóng dọc B...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Sóng điện từ A. là sóng dọc. B. kh...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Sóng điện từ
A. là sóng dọc. B. không truyền được trong chân không.
C. không mang năng lượng. D. là sóng ngang.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : d

trong các nhận xét chỉ có d là đúng : sóng điện từ là sóng ngang, còn lại đều sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP