Phát biểu nào sau đây sai khi nói...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Phát biểu nào sau đây sai khi nói ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng vô tuyến?
A. Sóng trung có thể truyền xa trên mặt đất vào ban đêm.
B. Sóng dài thường dùng trong thông tin dưới nước.
C. Sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa.
D. Sóng cực ngắn phải cần các trạm trung chuyển trên mặt đất hay vệ tinh để có thể truyền đi xa trên mặt
đất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

phát biểu sai : sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP