Trong thông tin vũ trụ người ta thường...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong thông tin vũ trụ người ta th...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùng sóng:
A. Vô tuyến cực dài vì năng lượng sóng lớn.
B. Sóng trung vì bị tầng điện li phản xạ.
C. Vô tuyến cực ngắn vì có năng lượng lớn.
D. Sóng ngắn vì bị tầng điện li phản xạ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

chỉ có sóng cực ngắn là không b*** tầng điện li phản xạ, còn các sóng dài, sóng trung, sóng ngắn bị tầng điện li phản xạ mạnh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP