Archaeologists think that massive floods could have _____...

Archaeologists think that massive floods could have _____ the dinosaurs.

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
wiped out

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP