_______ the town does not get much of...

_______ , the town does not get much of an ocean breeze.

0
_______ , the town does not get much of an ocean breeze.
Locating near the coastDespite location near the coastThough located near the coastIn spite having location near the coast

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Though located near the coast

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP