As it was getting late the boys decided...

As it was getting late, the boys decided to _________ the campfire an...

0
As it was getting late, the boys decided to _________ the campfire and crept into their sleeping bags.
put upput offput output on

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
put out

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP