I _________ my best suit – everyone else...

I _________ my best suit – everyone else was very casually dressed.

0
I _________ my best suit – everyone else was very casually dressed.
needn’t wearmustn’t wearmustn’t have wornneedn’t have worn

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
needn’t have worn

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP