_________ to a new office with a salary...

_________ to a new office with a salary half as much did he apprecia...

0
_________ to a new office with a salary half as much did he appreciate his former boss’s generosity.
He had been transferredHaving been transferredNot until transferredOnly when he transferred

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Not until transferred

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP