Ba lò xo có cùng chiều dài tự...

Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là ${{k}_{1}}...

0
Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là ${{k}_{1}}$, \[{{k}_{2}}\], \[{{k}_{3}}\]; đầu trên treo vào các điểm cố định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để cùng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là \[{{\text{W}}_{1}}=0,18\]J, \[{{\text{W}}_{2}}=0,12\] J. Nếu ${{k}_{3}}=3{{k}_{1}}+2{{k}_{2}}$ thì \[{{\text{W}}_{3}}\] bằng:
30 mJ. 40 mJ.20 mJ. 25 mJ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Nâng vật lên trên vị trí cân bằng rồi thả nhẹ → lò xo sẽ dao động với biên độ \[A=\Delta l_{0}^{{}}=\frac{mg}{k}\] → hay nói cách khác \[A\sim \frac{1}{k}\], măc khác \[E\sim k{{A}^{2}}\] → \[\sqrt{E}\sim \frac{1}{k}\]. + Với \[k=3{{k}_{1}}+2{{k}_{2}}\]→ \[\frac{1}{E}=\frac{3}{{{E}_{1}}}+\frac{2}{{{E}_{2}}}\]→ \[E=30\]mJ → Đáp án A

30 mJ.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP