Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất...

Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với \[f=3,5\] Hz. Hai điểm...

0
Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với \[f=3,5\] Hz. Hai điểm A, B trên sợi dây cách nhau 200 cm dao động vuông pha và trên đoạn AB có hai điểm ngược pha với A; một điểm cùng pha với A. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
4 m/s. 3,5 m/s.4,5 m/s. 5 m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Điểm B dao động vuông pha với A, trên AB có hai điểm ngược pha với A → \[AB=\lambda +\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4}=20\]cm → \[\lambda =\frac{800}{7}\]cm. + Vận tốc truyền sóng \[v=\lambda f=4\]m/s → Đáp án A

4 m/s.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP