Một máy bay bay ở độ cao 100...

Một máy bay bay ở độ cao 100 m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một t...

0
Một máy bay bay ở độ cao 100 m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm 120 dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được 100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao
500 m. 316 m.1000 m. 700 m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Máy bay phải bay ở khoảng cách \[r\] sao cho \[r={{r}_{0}}{{10}^{\frac{L-{{L}_{0}}}{20}}}={{100.10}^{\frac{120-100}{20}}}=1000\]m → Đáp án C

1000 m.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP