Bài 1 Dao động điều hòa - Giải...

Bài 1. Dao động điều hòa - Giải câu 2 trang 8- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình của dao động điều hòa: \(x =A.cos(\omega t +\varphi)\)

Trong đó:

x: li độ của dao động ( độ lệch của vật khỏi vị trí cân bằng ), đơn vị là xăng- ti -mét (cm) hoặc mét (m);

A: biện độ của dao động ( độ lệch lớn nhất của vật khỏi vị trí cân bằng), đơn vị là xăng- ti-mét hoặc mét (m);

\(\omega\): tần số của dao động, đơn vị là rađian trên giây (rad/s);

\((\omega t +\varphi)\): pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rađian (rad);

\(\varphi\) : pha ban đầu của dao động: Đơn vị là rađian (rad).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP