Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn...

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 6 Tran...

0
Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 6 Trang 51 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Cs là nguyên tố kim loại mạng nhất (Fr nguyên tố phóng xạ không bền). F là nguyên tố phi kim mạnh nhất.

b. Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực bên trái đường dích dắc trong bảng tuần hoàn.

c. Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực bên phải đường dích dắc trong bảng tuần hoàn.

d. Nhóm IA gồm những nguyên tố kim loại điển hình.

Nhóm VIIA gồm những nguyên tố phi kim điển hình.

e. Các nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA của bảng tuần hoàn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP