Bài 7 Bảng tuần hoàn các nguyên tố...

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 9 Trang 35 - Sách g...

0
Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 9 Trang 35 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta viết cấu hình electron của các nguyên tố:

Li (Z = 3): \(1s^22s^1,\) có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

Be (Z = 4): \(1s^22s^2,\) có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

B (Z = 5): \(1s^22s^22p^1\), có 3 electron ở lớp ngoài cùng.

C (Z = 6): \(1s^22s^22p^2,\) có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

N (Z = 7): \(1s^22s^22p^3,\) có 5 electron ở lớp ngoài cùng.

O (Z = 8): \(1s^22s^22p^4,\) có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

F (Z = 9): \(1s^22s^22p^5,\) có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Ne (Z = 10): \(1s^22s^22p^6,\) có 8 electron ở lớp ngoài cùng.

Vậy số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố là:

Li: 1e, Be: 2e, B: 3e, C: 4e, N: 5e, O: 6e, F: 7e, Ne: 8e.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP