Bài 7 Bảng tuần hoàn các nguyên tố...

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 2 Trang 35 - Sách g...

0
Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 2 Trang 35 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là: 3 và 4.

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP