Bài 3 Luyện tập: Thành phần nguyên tử...

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử - Bài 5 Trang 18 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong tinh thể Ca, thực tế các nguyên tử Ca chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống. Vậy thể tích thực của 1mol nguyên tử Ca là: \(25,87.0,74=19,15(cm^3)\)

1mol nguyên tử Ca có \(6.10^{23}\) nguyên tử nên thể tích của nguyên tử Ca là:

\(V=\dfrac{19,15}{6.10^{23}}\approx 3.10^{-23}(cm^3)\)

Nếu coi nguyên tử Ca là một quả cầu thì bán kính của nó là:

\(r=\sqrt[3]{\dfrac{3V}{4\pi}}=\sqrt[3]{\dfrac{3.3.10^{-23}}{4.3,14}}\approx 1,93.10^{-8}(cm)\)

Vậy bán kính gần đúng của nguyên tử Ca là: \(1,93.10^{-8}cm.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP