Bài 3 Luyện tập: Thành phần nguyên tử...

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử - Bài 2 Trang 18 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố kali là:

\(\overline{A_{kali}}=\dfrac{39.93,258+40.0,012+41.6,73}{100}=39,135\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP