Bài 2 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố...

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 8 Trang 1...

0
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 8 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối trung bình của Ar là:

\(\dfrac{40.99,6+38.0,063+36.0,337}{100}=39,98\)

Phân tử Ar có một nguyên tử nên khối lượng mol phân tử Ar là 39,98g. Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) thì 1mol phân tử Ar hay 39,98g có thể tích là 22,4 lít.

Vậy 10g Ar có thể tích (đktc) là: \(\dfrac{22,4.10}{39,98}=5,603\) (lít)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP