Bài 2 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố...

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 5 Trang 1...

0
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 5 Trang 14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi x là thành phần phần trăm của đồng vị \(_{29}^{65}\textrm{Cu}\) và (100-x) là thành phần phần trăm của đồng vị \(_{29}^{63}\textrm{Cu}\).

Ta có: \(\overline{A_{Cu}}=\dfrac{65.x+63(100-x)}{100}=63,54\)

\(\Leftrightarrow 2x=6345-6300=54\)

\(\Leftrightarrow x=27\%\)

Vậy: \(_{}^{65}\textrm{Cu}\) chiếm 27%.

\(_{}^{63}\textrm{Cu}\) chiếm 73%.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP