Bài 11 Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự...

Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình elec...

0
Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học - Bài 7 Trang 54 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Oxit cao nhất của một nguyên tố là \(RO_3\) nên hóa trị cao nhất của R đối với oxi là 6, do đó hóa trị của R với hiđro là: 8 - 6 = 2.

Vậy hợp chất R với hiđro có dạng \(RH_2\).

Theo đề bài, trong phân tử \(RH_2\) có 5,88%H về khối lượng nên R có 100 - 5,88 = 94,12% về khối lượng.

Ta có: \(\dfrac{M_R}{\%R}=\dfrac{2.M_H}{\%H}\Leftrightarrow \dfrac{M_R}{94,12}=\dfrac{2}{5,88}\Rightarrow M_R=\dfrac{94,12.2}{5,88}=32(đvC)\)

Vậy, R là nguyên tố lưu huỳnh (S) và công thức oxit cao nhất và hợp chất với hiđro là \(SO_3\)\(H_2S\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP