Bài 25 Flo - Brom - Iot -...

Bài 25. Flo - Brom - Iot - Bài 8 Trang 114 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:

\(NaX+AgNO_3 \rightarrow AgX \downarrow+NaNO_3\) (1)

\(2AgX\rightarrow 2Ag+X_2\) (2)

Theo (2):

\(n_{NaX}=n_{Ag}=\dfrac{1,08}{108}=0,01(mol)\)

Theo (1):

\(n_{NaX}=n_{AgX}=0,01(mol)\)

\(M_{NaX}=\dfrac{1,03}{0,01}=103(đ vC)\)

\(\Leftrightarrow X=103-23=80(đ vC)\)

Suy ra nguyên tố hóa học đó là Br.

Vậy A là natri bromua: NaBr.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP