Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 5 Trang 119 - Sách giáo khoa Hó...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Một số nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là \(4s^24p^5.\)

a. Cấu hình electron đầy đủ là: \(1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24^5\)

b. Đó là brom, kí hiệu là Br, cấu tạo phân tử: Br-Br.

c. Tính chất hóa học cơ bản của brom là tính oxi hóa.

- Oxi hóa được nhiều kim loại:

\(3Br_2+2Al \rightarrow 2AlBr_3\)

- Tác dụng với hiđro ở nhiệt độ cao:

\(Br_2+H_2 \overset{t^0}{\rightarrow} 2HBr\)

- Tác dụng với nước tạo HBr và HBrO

\(Br_2+H_2O \overset{\leftarrow}{\rightarrow} HBr+HBrO\)

d. Brom có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn clo và mạnh hơn iot.

- Clo oxi hóa muối nitrat bromua thành brom:

\(Cl_2+2NaBr\rightarrow 2NaCl+Br_2\)

- Brom oxi hóa muối nitrat iotua thành iot:

\(Br_2+2NaI \rightarrow 2NaBr+I_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP