Bài 25 Flo - Brom - Iot -...

Bài 25. Flo - Brom - Iot - Bài 10 Trang 114 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

Cho dung dịch \(AgNO_3\) lần lượt vào hai mẫu thử trên: mẫu thử không có hiện tượng gì là NaF, mẫu thử có tạo kết tủa trắng là NaCl.

Phương trình hóa học:

\(NaF+AgNO_3 \rightarrow \) không tác dụng

\(NaCl+AgNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow +NaNO_3\)

màu trắng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP