Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit...

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 2 T...

0
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 2 Trang 138 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ghép cặp chất và tính chất của các chất cho phù hợp.

Các chất Tính chất của chất
A. S c. có tính oxi hóa và tính khử
B. \(SO_2\) d. chất khí, có tính oxi hóa và tính khử
C. \(H_2S\) b. có tính khử
D. \(H_2SO_4\) a. có tính oxi hóa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP