Bài 30 Lưu huỳnh - Bài 4 Trang...

Bài 30. Lưu huỳnh - Bài 4 Trang 132 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{0,650}{65}=0,01(mol)\)

\(n_S=\dfrac{0,224}{32}=0,007(mol)\)

Phương trình phản ứng:

\(Zn\) + \(S\) \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) \(ZnS\)

0,007mol 0,007mol 0,007mol

Sau phản ứng (*) trong ống nghiệm có ZnS và Zn dư:

Khối lượng ZnS là: \(m_{ZnS}=97 \times 0,007=0,679(g)\)

Khối lượng Zn dư là: \(m_{Zn dư}=65 \times (0,01-0,007)=0,195(g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP