Bài 25 Flo - Brom - Iot -...

Bài 25. Flo - Brom - Iot - Bài 2 Trang 113 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{HBr}=\dfrac{1}{81}(mol) \)\(n_{NaOH}=\dfrac{1}{40}(mol)\)

Phương trình hóa học:

\(HBr+NaOH \rightarrow NaBr+H_2O\) (*)

\(n_{NaOH} > n_{HBr}\) nên sau phản ứng (*) , NaOH còn dư sẽ làm quỳ tím hóa xanh.

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP